Docent Morele Vorming

Het wordt steeds duidelijker dat het onderwijs een taak heeft bij de begeleiding van de morele ontwikkeling van kinderen. Daarvoor zijn docenten Morele Vorming nodig: specialisten die bekend zijn met alle aspecten van moraliteit, zoals deugden, normen, morele beginselen, morele gevoelens, morele oordeelsvorming. Aansluitend bij de leefwereld en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen kan de docent Morele Vorming allerlei aspecten van moraliteit bespreekbaar maken. Via oefeningen ontwikkelen de leerlingen vaardigheden om zelfstandig tot moreel juiste keuzen te komen en deze ook uit te voeren.

De helft van de opleiding bestaat uit interactieve colleges. Deze worden verzorgd door hoogleraren en specialistische docenten, die zich intensief hebben beziggehouden met Morele Vorming in het onderwijs. De andere helft van de opleiding bestaat uit workshops, praktische oefeningen en action learning. In het praktische deel is ruimte om te werken aan de lessen en oefeningen die de docenten zelf in de klas zullen gaan uitvoeren.

Aantal contactdagen: 16
Frequentie: ongeveer 1x per 2 weken

Min. aantal deelnemers per groep: 15

Neem contact op voor meer informatie

Contactpersoon

Alexander de Waele
tel: 09 298 06 62
e-mail: a.dewaele@gi-belgie.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Neem dan contact op met het secretariaat of contactpersoon.