De Integriteitsfunctionaris

In samenwerking met FFIAC organiseer G&I dit jaar weer een opleiding voor integriteitscoördinatoren uit (semi) publieke en private  organisaties.

Integriteit is een onderwerp dat sterk in de belangstelling staat – in het bedrijfsleven, maar zeker bij overheden. Het besef dat de morele kwaliteit van het handelen ertoe doet leeft niet alleen binnen organisaties zelf, maar ook onder burgers, klanten en andere stakeholders. Er is dan ook alle reden om daar gericht aan te werken. Dat kan bijvoorbeeld door te investeren in de kennis en kunde van professionals die een sleutelrol vervullen in het uitdenken en uitvoeren van werkend integriteitssysteem, zoals de integriteitsfunctionaris.

De leergang beslaat negen contactdagen (twee per maand). De indeling is telkens in grote lijnen hetzelfde. In de ochtend wordt het thema dat op het programma staat theoretisch uitgediept door experts uit het veld en/of de academische wereld. Na de lunch gaan de deelnemers aan de slag met praktische vraagstukken. Dit gebeurt in workshops en via zogeheten action learning: een gezamenlijk leertraject waarin deelnemers nieuw verworven kennis toepassen in de context van een individueel project.

Lees meer >

Contactpersoon

Alexander de Waele
tel: 09 298 06 62
e-mail: a.dewaele@gi-belgie.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Neem dan contact op met het secretariaat of contactpersoon.