Finance

In de financiële sector werken we intensief samen met Febelfin Academy. Het doel: duurzame organisatie-ontwikkeling rond integriteit een ingang laten vinden in de Belgische en internationale economie. Dit doen we door het aanbieden van trainingen morele oordeelsvorming op maat voor onder andere Compliance Officers, Internal Audit, Sales, Sustainability, GCR en meer. Daarnaast voorzien we in een tweedaagse opleiding in integriteitsmanagement voor eerstelijns leidinggevenden binnen financiële instellingen.

Daarnaast werken we in company samen met een aantal internationale grootbanken, clearing houses, en verzekeringsmaatschappijen. Onze activiteiten variëren van het installeren van een werkend moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk, waaronder trainingen morele oordeelsvorming, train de trainer programma’s, risico analyses op het gebied van integriteit (inclusief risk culture scans), quick scans kwetsbare functies en processen, en praktijksimulaties in het zorgvuldig omgaan met vermoedens van schendingen.

 

Meer informatie over opleiding: integriteitsmanagement voor leidinggevenden

Meer informatie over opleiding: integriteitsmanagement voor de financiële sector

Contactpersoon

Alexander de Waele
tel: 09 298 06 62
e-mail: a.dewaele@gi-belgie.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Neem dan contact op met het secretariaat of contactpersoon.