Anne Vandevyvere, dienst loopbaanbegeleiding stad & OCMW Sint-Niklaas, 03 778 31 18.

“In het kader van de synergie stad en OCMW Sint-Niklaas willen wij binnen afzienbare termijn onze integriteitscodes op elkaar afstemmen. Wij konden voorbije maanden kennismaken met het aanbod van Governance and Integrity. Zij stelden een gratis proefsessie voor rond morele oordeelsvorming. Wij gingen graag op hun aanbod in. Een 12-tal medewerkers van de 2 personeelsdiensten stad OCMW namen op 24 maart in het welzijnshuis deel aan de sessie.  Het lespakket omvatte een boeiend theoretisch gedeelte met filosofische inslag en een heel interessant interactieve namiddagsessie waarbij we aan de slag gingen rond praktijkcases  die we zelf aanbrachten.  Alle aanwezigen waren heel enthousiast over de vernieuwende en vooral heel bruikbare aanpak. De lesgever wist iedereen de hele dag te boeien. In een volgende stap zullen we het gemeenschappelijk MT een dergelijke sessie aanbieden.”

 

Contactpersoon

Alexander de Waele
tel: 09 298 06 62
e-mail: a.dewaele@gi-belgie.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Neem dan contact op met het secretariaat of contactpersoon.